N O E L I A   &   J A K T E N   P Å   L I K E S

(O M   H E T S   I   S O C I A L A   M E D I E R)

NOELIA & JAKTEN PÅ LIKES (E-BOK)

 • ISBN: 

 • Tema: Hets i sociala medier 

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Korta kapitel 

 • Läs högt eller läs själv 


FÖRFATTARHÄLSNING (FILM)

 • Inspirerande hälsning från Caroline Engvall
  till barnen.

 • Längd: 3 minuter 


LÄRARHANDLEDNING (PDF)

Tema: Hets i sociala medier / Noelia & jakten på likes

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 16 sidor 

Av: Emma Frisk Carlström 


NOELIA & JAKTEN PÅ LIKES (LJUDBOK)

 • Tema: Hets i sociala medier

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Längd: 22 minuter 


RÖRELSEPAUS MED EVELINA (FILM)

 • Låt: 

 • Längd: 3 minuter 


SAGOSTUND MED GUCCI (FILM)

Uppläsning: Noelia & jakten på likes   

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 22 minuter


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors 


MALL CIRKEL MED BUDSKAP (PDF)

För t ex egen dekoration till klassrum. 


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors