R Y K T E T   G Å R   N O E L I A

(R Y K T E S S P R I D N I N G   &  P R A N K S)

RYKTET GÅR, NOELIA (E-BOK)

 • ISBN: 

 • Tema: Ryktesspridning & pranks  

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Korta kapitel 

 • Läs högt eller läs själv 


FÖRFATTARHÄLSNING (FILM)

 • Inspirerande hälsning till barnen

 • Längd: 3 minuter 


LÄRARHANDLEDNING (PDF)

Tema: Ryktesspridning & pranks / Ryktet går, Noelia 

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 16 sidor 

Av: Emma Frisk Carlström 


RYKTET GÅR, NOELIA (LJUDBOK)

 • Tema: Spel & Utpressning

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Längd: 22 minuter 


RÖRELSEPAUS MED EVELINA (FILM)

 • Låt: 

 • Längd: 3 minuter 


SAGOSTUND MED GUCCI (FILM)

Uppläsning: Ryktet går, Noelia 

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 22 minuter


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors 


MALL CIRKEL MED BUDSKAP (PDF)

För t ex egen dekoration till klassrum. 


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors