S A M T Y C K E,   N O E L I A!

(O M   S A M T Y C K E   B Å D E   P Å   &  U T A N F Ö R   N Ä T E T) 

SAMTYCKE, NOELIA! (E-BOK)

 • ISBN: 

 • Tema: Samtycke

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Korta kapitel 

 • Läs högt eller läs själv 


FÖRFATTARHÄLSNING (FILM)

 • Inspirerande hälsning från Caroline Engvall
  till barnen.

 • Längd: 3 minuter 


LÄRARHANDLEDNING (PDF)

Tema: Samtycke / Samtycke, Noelia!

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 16 sidor 

Av: Emma Frisk Carlström 


SAMTYCKE, NOELIA!  (LJUDBOK)

 • Tema: Samtycke 

 • Cirka ålder: 9-12 år 

 • Längd: 22 minuter 


RÖRELSEPAUS MED EVELINA (FILM)

 • Låt: 

 • Längd: 3 minuter 


SAGOSTUND MED GUCCI (FILM)

Uppläsning: Samtycke, Noelia!  

Cirka ålder: 9-12 år 

Längd: 22 minuter


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors 


MALL CIRKEL MED BUDSKAP (PDF)

För t ex egen dekoration till klassrum. 


MÅLARBILD NOLLAN (PDF)

Illustratör: Katarina Vintrafors